waiting...


 • 排隊黑羽放山雞-母雞3台斤(免運)

  450

 • 排隊黑羽放山雞-公雞3.5台斤(免運)

  550

 • 香草雞胸里肌肉片各二片

  270

 • 香草雞雞翅小腿6支

  210

 • 香草雞水晶油雞半隻

  410

 • 香草雞養生雞湯1000g

  315

 • 香草雞麻油雞湯1000g

  315

 • 香草雞香菇雞湯1000g

  315

 • 產銷履歷尚穀雞全雞切塊1500g

  499

 • 產銷履歷尚穀雞全雞1500g

  450

 • 產銷履歷尚穀雞半雞切塊750g

  250

 • 產銷履歷尚穀雞大雞腿切塊約1000g

  450

 • 產銷履歷尚穀雞翅小腿(9-10支)

  150

 • 產銷履歷尚穀雞二節翅(9-10支)

  150